Tabernakulum to niewielka szafa, w której przechowywany jest Najświętszy Sakrament – Eucharystia. To jeden z najważniejszych elementów wyposażenia kościoła katolickiego, a zarazem jeden z najważniejszych symboli obecności Chrystusa w Kościele.

Historia tabernakulum

Tradycja przechowywania Eucharystii w tabernakulum sięga wczesnego Kościoła, kiedy to wierni zabierali ze sobą przygotowaną na mszę św. Hostię do swoich domów. Z czasem, wraz z rozwojem liturgii, pojawiła się potrzeba przechowywania Eucharystii w kościele. W IX wieku powstały pierwsze tabernakula, które były umieszczane na ołtarzu lub za ołtarzem.

Budowa tabernakulum

Tabernakulum to niewielka szafa, która może być wykonana z różnych materiałów, takich jak drewno, metal czy kamień. Zazwyczaj znajduje się na ołtarzu lub w specjalnym niszu, który jest wyraźnie oznaczony. Drzwi tabernakulum są zwykle ozdobione symbolami chrześcijańskimi, takimi jak krzyż, kielich czy chleb.

Tabernakulum w praktyce religijnej

Tabernakulum to miejsce, w którym przechowywana jest Najświętsza Eucharystia – według wiary katolików rzeczywiste Ciało i Krew Chrystusa. To dlatego tabernakulum jest uważane za jeden z najważniejszych elementów wyposażenia kościoła katolickiego. Wierzący uważają, że tabernakulum jest miejscem, w którym Chrystus stale obecny jest w Kościele, a także że przechowywanie Eucharystii w tabernakulum jest gwarancją, że wierni będą mieli możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu przez całą dobę.

Symbolika tabernakulum

Tabernakulum ma bogatą symbolikę, która odzwierciedla wiarę katolicką. Przede wszystkim symbolizuje ono obecność Chrystusa w Kościele. Drzwi tabernakulum symbolizują bramę do Nieba, którą otwiera Chrystus dla nas. Często tabernakulum jest umieszczone w specjalnym niszu, co ma symbolizować grób, w którym Chrystus został pochowany i zmartwychwstał.